Hondenpoepcontainers

Er is navraag gedaan bij de gemeente of hondenpoepcontainers worden geplaatst. De gemeente is aan het kijken naar de geschiktheid van de plek om een container te plaatsen (o.a. vanwege overlast, mogelijkheid tot legen e.d.). Uiteraard sluiten zij daarbij liefst ook aan bij de gebruikelijke wandelroutes van de hondenbezitters. Er zijn ook her en der in de gemeente hondenuitrenvelden. De aanleg daarvan gebeurt doorgaans op verzoek van inwoners en bij voldoende (door die bewoners opgehaald) draagvlak in de omgeving. Overigens is het wel zo dat ook op een dergelijk veld de uitwerpselen van de hond gewoon moeten worden opgeruimd.

In- en uitrit wijk

Er komen geen borden bij de in- uitgang van de wijk. De reactie van de gemeente met een tekening.

De wijk wordt verkeerskundig ontsloten met een in- en uitrit situatie 30 km zone. Er is dus sprake van een normale voorrangssituatie die niet apart hoeft te worden aangeduid